A4B logo O nás|Služby|Produkty|Reference|Kontakt

Produkty

Přestože se naše společnost zaměřuje na individuální vývoj aplikací, nabízíme několik standardizovaných produktů. Nabízíme zapojení těchto produktů do systémů zákazníka, případně je možné provozovat je i samostatně.

A4B Správa dokumentů

Náš systém pro správy dokumentů (Dokument Management System - DMS) pracuje v prostředí Microsoft SharePoint. Dokumenty mohou být zařazovány do systému automaticky z Vašich ekonomických systémů (např. vydané faktury), ale je možné je přijímat také prostřednictvím elektronické pošty nebo skenováním (pro skenování doporučujeme využití výkonných dokumentových skenerů s podavačem dokumentů a využití čarových kódů). Je možné napojení na datové schránky s využitím naší aplikace pro automatizovaný příjem zpráv z datových schránek a jejich přenos do evidence došlé pošty.

Výhody pro zákazníky

 • Práce v prostředí Microsoft SharePoint
 • Hotové řešení nejčastěji používaných agend (došlá a odeslaná pošta, přijaté a vydané faktury, smlouvy, interní směrnice a předpisy)
 • Možnost snadné integrace dalších systémů a agend (např. různé týmové a projektové weby)

Použité technologie

 • Pro většinu zákazníků se středním počtem uživatelů (tedy zhruba do 200 uživatelů) je možné provozovat DoMaS v prostředí Microsoft SharePoint Foundation 2010, které je k dispozici zdarma. Pro větší objemy dat nebo více uživatelů je možné využití Microsoft SharePoint serveru 2010
 • Jako úložiště dat je možné využívat MS SQL Server (využití bezplatných Express edicí je možné jen pro malý počet dokumentů a uživatelů)
 • Pro realizaci worflow je v současné době vyvíjeno využití systému K2 blackpoint

 

A4B Insolvenční rejstřík

Zejména pro firmy s větším počtem zákazníků je důležité mít včas k dispozici informace o tom, že je zahájeno insolvenční řízení (nebo dokonce vyhlášen konkurz) a je tedy nutné včas přihlásit své pohledávky, případně začít komunikovat se zákazníkem ohledně vzniklé situace.

Naše aplikace umožňuje pravidelné stahování dat ze serverů Ministerstva spravedlnosti ČR do databáze, která je uložena na Vašem serveru. Zde je možné nastavit seznam zákazníků, u kterých má být hlídán jejich výskyt v Insolvenčním rejstříku (například porovnáváním se seznamem ve Vašem ekonomickém systému). Následně je na vybrané mailové adresy odeslána zpráva, že se firma objevila v rejstříku, nebo že u ní došlo ke změně stavu Insolvenčního řízení.

Výhody pro zákazníky

 • Není nutné zveřejňovat třetím firmám seznam Vašich zákazníků, aby hlídali jejich výskyt v Insolvenčním rejstříku
 • Možnost napojení na Váš ekonomický systém pro načítání seznamu zákazníků
 • Velmi rychlá implementace (řádově hodiny)

Použité technologie

 • Pro zobrazování dat je vytvořena webová aplikace, která umožňuje zobrazení záznamů pomocí webového prohlížeče ve Vašem intranetu
 • Jako úložiště je možné využít MS SQL Server (včetně bezplatně dostupných Express edicí)
 • Aplikace pro stahování je vytvořena v jazyce C#

 

A4B Datové schránky

Prostřednictvím námi vytvořené aplikace je možné přistupovat do datových schránek i více společností automatizovaně, bez zásahu uživatele. Nové datové zprávy je možné přenést do Vašeho systému pro správu dokumentů (DMS).

Na základě dostupných dat je možné informovat vybrané uživatele, případně vyvolat další procesy související s přijetím dokumentu (odeslání mailu vybraným adresátům, spuštění workflow apod.). Pokud dosud nemáte žádný DMS, je možné zprávy (soubory) pouze uložit do určené složky na vybraném počítači.

Výhody pro zákazníky

 • Dokumenty z datové schránky jsou stahovány automaticky bez nutnosti přístupu na webové stránky Ministerstva vnitra
 • Zprávy jsou ukládány jako originální dokument ve formátu ZFO, tak i jako popisné informace a originální dokumenty (typicky dokumenty MS Word, MS Excel, Adobe PDF apod.)
 • Možnost napojení na Váš Dokument management systém (DMS) – např. SharePoint, Lotus Notes apod.
 • Možnost odeslání informativních mailů v případě přijetí nové zprávy
 • Velmi rychlá implementace (řádově hodiny)

Použité technologie

 • Aplikace pro stahování dokumentů z datových schránek je vytvořena v jazyce C#
 • Dokumenty jsou ukládány do určeného adresáře na síťovém disku nebo prostřednictvím zveřejněných rozhraní do vybraných DMS
   
  A4B System Development s.r.o.
Kopretinová 895
250 91 Zeleneč
info@a4bsd.cz
tel. +420 604 230 769
 
(C) 2011 A4B System Development s.r.o.
Images: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net
Images: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net